LĖTAS PELNAS:

 • 2024 birželio rezultatai

  2024 birželio rezultatai

  Paruošta 2024 metų birželio investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas. Per gegužę LP investicijų vertės indeksas augo 0.38%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 83.44%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 26.85% (investuota 7469.45 EUR, investicijų vertė 9474.94 EUR).

 • 2024 gegužės rezultatai

  2024 gegužės rezultatai

  Paruošta 2024 metų gegužės investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas. Per gegužę LP investicijų vertės indeksas augo 9.63%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 82.75%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 32.84% (investuota 7011.85 EUR, investicijų vertė 9314.80 EUR).

 • 2024 balandžio rezultatai

  2024 balandžio rezultatai

  Paruošta 2024 metų balandžio investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas. Per balandį LP investicijų vertės indeksas krito 5.61%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 66.70%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 24.70% (investuota 6779.89 EUR, investicijų vertė 8454.81 EUR).

 • 2024 kovo rezultatai

  2024 kovo rezultatai

  Paruošta 2024 metų kovo investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas. Per kovą LP investicijų vertės indeksas augo 4.05%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 76.61%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 32.79% (investuota 6640.17 EUR, investicijų vertė 8817.62 EUR).

 • Pensijų reforma 2024 (dar viena)

  Pensijų reforma 2024 (dar viena)

  Po Konstitucinio Teismo sprendimo dėl pensijų (čia) turėsim dar vieną pensijų reformą. Tos reformos pabaigoje bus galima iš antros pakopos atsiimti pinigų. KT sprendimas man nepatiko – ne dėl to, kad leis atsiimti pinigų. Dėl to, kad man nepatinka tokie pusiau nėšti sprendimai.

 • 2024 vasario rezultatai

  2024 vasario rezultatai

  Paruošta 2024 metų vasario investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas. Per sausį LP investicijų vertės indeksas augo 13.15%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 69.73%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 28.09% (investuota 6529.51 EUR, investicijų vertė 8363.81EUR).

 • 2024 sausio rezultatai

  2024 sausio rezultatai

  Paruošta 2024 metų sausio investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas. Per sausį LP investicijų vertės indeksas augo 3.39%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 50.01%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 13.50% (investuota 6389.65 EUR, investicijų vertė 7251.97 EUR).

 • Nauji metai, nauji pinigai (2024)

  Nauji metai, nauji pinigai (2024)

  Su naujais ! Kiekvienų metų pradžioje nuosaikiai padidinu Lėto pelno mėnesio investicijas. Kas naujo laukia šiemet ? Projekto pradžioje žadėjau, kad kasmet investicijas didinsiu po 10%. Bet apvaliais skaičiais patogiau. Todėl, kaip ir prieš metus, šiemet pridėsiu 20 eurų per mėnesį.

 • 2023 gruodžio rezultatai

  2023 gruodžio rezultatai

  Paruošta 2023 metų gruodžio investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas. Per gruodį LP investicijų vertės indeksas augo 2.59%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 45.09%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 9.99% (investuota 6249.60 EUR, investicijų vertė 6874.19 EUR).

 • 2023 lapkričio rezultatai

  2023 lapkričio rezultatai

  Paruošta 2023 metų lapkričio investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas. Per lapkritį LP investicijų vertės indeksas augo 5.71%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 41.43%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 7.41% (investuota 6088.21 EUR, investicijų vertė 6539.48 EUR).

Atskleidimas

SVARBI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 1. Projekto tikslas – skaitytojų švietimas. Pateikiama informacija griežtai nėra ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija, patarimu dėl konkrečių finansinių priemonių. Visos konkrečios finansinės priemonės yra minimos tik specifiniame kontekste, kurio vienintelis tikslas skaitytojų švietimas.
 2. Projekto rengėjai nesiekia gauti ir faktiškai negauna tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios naudos iš skaitytojų ar paslaugų teikėjų. Projektas yra griežtai nekomercinis.
 3. Informacija apie investicijas bei sandorius susijusius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis yra pateikiama su uždelsimu, praėjus tam tikram laikotarpiui (ne mažiau nei savaitei) po jų atlikimo. Todėl skaitymo metu visa tinklapyje pateikta informacija apie atliktus sandorius negali būti naudojama sandoriams su tomis pačiomis finansinėmis priemonės informacijos publikavimo metu (ar po jo) sudaryti – rinkos sąlygos bei kontekstas, kuriame buvo atliktas konkretus sandoris, informacijos publikavimo metu jau pasikeitę (galimai iš esmės).
 4. Su investavimu bendrai, bei kiekviena konkrečia finansine priemone atskirai, yra susijusi rizika prarasti dalį ar visus investuotus pinigus. Kiekvienas konkretus produktas (ar finansinė paslauga) turi unikalų rizikos profilį, kuris yra priimtinas tik daliai investuotojų. Kiekvienu atveju šiame tinklapyje aprašomos finansinės priemonės bus tinkamos tik tam tikriems skaitytojams. Tam tikrais atvejais aprašomas sandoris ar finansinė priemonė nebus tinkama nei vienam skaitytojų. Projekto rengėjai neprisiima įsipareigojimo ar atsakomybės nuspręsti, kuri finansinė priemonė ir/ar paslauga gali būti tinkama kažkuriam konkrečiam, visiems ar bet kuriam iš skaitytojų.

Visais atvejais konkretus finansinis produktas ar paslauga tam tikrai investuotojų grupei gali būti netinkami, o tinkamumas turėtų būti įvertintas ir nustatomas kiekvienam konkrečiam investuotojui, įvertinus jo žinias, patirtį, finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Tai gali atlikti tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 1. Lietuvos respublikos teisės aktai draudžia manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija – negalimas klaidinančios, neteisingos ar melagingos informacijos skleidimas, taip siekiant daryti įtaką akcijų kainoms (manipuliavimas rinka). Jei per klaidą ar bendrovei netinkamai atskleidus informaciją žiniasklaidai skaitytojai galimai sužinos per biržą nepaskelbtą informaciją, tai tokia informacija draudžiama naudotis, ją perduoti ar skelbti.

Šis projektas (toliau – Projektas) bei jame pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, Projekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną. Dalis informacijos, tai yra informacija apie konkrečius sandorius, visuomet yra pateikiama su uždelsimu. Tokia informacija nėra aktuali ir jos pateikimo dieną, ji yra skirta ir naudojama tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

Projektas bei jame pateikia informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Projekte pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali Projekte pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Projekto rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į Projekte pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, projekto rengėjai neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Projekte yra pateikiami teiginiai būsimuoju laiku, kurie grindžiami autorių nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos rezultatus, makroekonominius faktorius, investicijų strategiją, sutartinius santykius, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima tos informacijos paskelbimo dieną. Projekto rengėjai įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Spausdamas “Sutinku”, šio puslapio lankytojas pripažįsta, jog yra tinkamai supažindintas su šiuo įspėjimu ir yra perskaitęs bei sutinka su projekto “Lėtas pelnas” Privatumo politika.