Nauji metai, nauji pinigai (2024)

Su naujais !

Kiekvienų metų pradžioje nuosaikiai padidinu Lėto pelno mėnesio investicijas. Kas naujo laukia šiemet ?

Projekto pradžioje žadėjau, kad kasmet investicijas didinsiu po 10%. Bet apvaliais skaičiais patogiau. Todėl, kaip ir prieš metus, šiemet pridėsiu 20 eurų per mėnesį.

Kur keliaus nauji pinigai ?

Praeitais metais padariau nuobodų pasirinkimą ir padidinau akcijų dalį, tai yra Swed Robur fondo alokaciją. Pasirinkimas pasiteisino. Nuobodūs pasirinkimai dažniausiai pasiteisina. Todėl ir sunku atlikti pasiteisinančius sprendimus.

Šiais metais darysiu dar vieną nuobodų pasirinkimą. Didinsim fiksuoto pajamingumo dalį. Teoriškai turėjau jau prieš pusmetį tai daryti, bet šiame projekte pokyčiai vyksta metų pradžioje. Tad darau dabar.

Nuo 2024 sausio naujus 20 eurų skirsiu Swedbank Robur Corporate Bond Europe. Tačiau ten keliaus ne tik nauji 20 eurų. Iki šiol į Mintos kas mėnesį važiavę 20 pinigų taip pat judės į Robur Corp Bond. Todėl viso kas mėnesį į šį fondą bus investuojama po 40 eurų.

Nuo sausio LP alokacija atrodo taip:

  1. 50 EUR Swed Robur
  2. 30 EUR EfTEN
  3. 30 EUR Revo akcijos
  4. 30 EUR Kraken crypto
  5. 40 EUR Robur Corp Bond

Viso 180 eurų per mėnesį į Lėto pelno krepšelį.

Kodėl Swed Robur Corp Bond ir kur dingsta Mintos ?

Aukštesnių palūkanų aplinka leidžia vėl pirkti ne tik pavienes obligacijas, tačiau ir jų fondus. Svarsčiau tarp Euro High Yield ir Euro Corp, bet nusprendžiau pasirinkti Corp. Spreadai tarp aukšto pajamingumo ir investicinio reitingo Europoje nėra labai dideli, bet high yield fondų vidutinė trukmė smarkiai sumažėjo.

Įvertinus tikėtiną bazinių palūkanų normų mažėjimą per artimiausius kelis metus, noriu ilgesnės trukmės obligacijų. Tikiuosi, kad sąlyginai nedidelį skirtumą tarp pajamingumų kompensuos kapitalo grąža iš ilgesnės trukmės. Pažiūrėsim, ar taip tikrai nutiks.

Mintos papildomų investicijų neatlikinėsiu, nes platforma buvo skirta gauti fiksuotą pajamingumą nulinių palūkanų aplinkoje. Ten skolinasi man puikiai pažįstamos įmonės, su kuriomis nuolat bendrauju. Todėl prieš 4 metus ir nusprendžiau pasirinkti Mintos.

Tačiau šiandien situacija pasikeitė. Išaugusios palūkanos leidžia gauti grąžą ir iš mažmenai skirtų obligacijų fondų, kurių likvidumas gerokai didesnis. Įvertinus likvidumą ir potencialią kapitalo grąžą, tikėtinos grąžos skirtumas tarp Mintos ir konvencinių fondų nebeatrodo toks reikšmingas. Todėl Mintos tiesiog palieku suktis jau investuotus pinigus ir kelis metus didinsim Euro corp bondus per paprastą bankinį fondą.

Ilgainiui gal pavyks pereiti ir prie pavienių obligacijų pirkimo. Bet šito plano iki galo dar nesudėlioju, nes LP skiriama suma kas mėnesį vis dar per maža. Tad teks palaukti.

Vėl neįdomus pasirinkimas

Antrus metus iš eilės darau neįdomų ir nuobodų pasirinkimą. Tad ir vėl daug rašyti apie ką nėra. Bet tokie nuobodūs pasirinkimai atsiperka.


temose:

Atskleidimas

SVARBI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

  1. Projekto tikslas – skaitytojų švietimas. Pateikiama informacija griežtai nėra ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija, patarimu dėl konkrečių finansinių priemonių. Visos konkrečios finansinės priemonės yra minimos tik specifiniame kontekste, kurio vienintelis tikslas skaitytojų švietimas.
  2. Projekto rengėjai nesiekia gauti ir faktiškai negauna tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios naudos iš skaitytojų ar paslaugų teikėjų. Projektas yra griežtai nekomercinis.
  3. Informacija apie investicijas bei sandorius susijusius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis yra pateikiama su uždelsimu, praėjus tam tikram laikotarpiui (ne mažiau nei savaitei) po jų atlikimo. Todėl skaitymo metu visa tinklapyje pateikta informacija apie atliktus sandorius negali būti naudojama sandoriams su tomis pačiomis finansinėmis priemonės informacijos publikavimo metu (ar po jo) sudaryti – rinkos sąlygos bei kontekstas, kuriame buvo atliktas konkretus sandoris, informacijos publikavimo metu jau pasikeitę (galimai iš esmės).
  4. Su investavimu bendrai, bei kiekviena konkrečia finansine priemone atskirai, yra susijusi rizika prarasti dalį ar visus investuotus pinigus. Kiekvienas konkretus produktas (ar finansinė paslauga) turi unikalų rizikos profilį, kuris yra priimtinas tik daliai investuotojų. Kiekvienu atveju šiame tinklapyje aprašomos finansinės priemonės bus tinkamos tik tam tikriems skaitytojams. Tam tikrais atvejais aprašomas sandoris ar finansinė priemonė nebus tinkama nei vienam skaitytojų. Projekto rengėjai neprisiima įsipareigojimo ar atsakomybės nuspręsti, kuri finansinė priemonė ir/ar paslauga gali būti tinkama kažkuriam konkrečiam, visiems ar bet kuriam iš skaitytojų.

Visais atvejais konkretus finansinis produktas ar paslauga tam tikrai investuotojų grupei gali būti netinkami, o tinkamumas turėtų būti įvertintas ir nustatomas kiekvienam konkrečiam investuotojui, įvertinus jo žinias, patirtį, finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Tai gali atlikti tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  1. Lietuvos respublikos teisės aktai draudžia manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija – negalimas klaidinančios, neteisingos ar melagingos informacijos skleidimas, taip siekiant daryti įtaką akcijų kainoms (manipuliavimas rinka). Jei per klaidą ar bendrovei netinkamai atskleidus informaciją žiniasklaidai skaitytojai galimai sužinos per biržą nepaskelbtą informaciją, tai tokia informacija draudžiama naudotis, ją perduoti ar skelbti.

Šis projektas (toliau – Projektas) bei jame pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, Projekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną. Dalis informacijos, tai yra informacija apie konkrečius sandorius, visuomet yra pateikiama su uždelsimu. Tokia informacija nėra aktuali ir jos pateikimo dieną, ji yra skirta ir naudojama tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

Projektas bei jame pateikia informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Projekte pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali Projekte pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Projekto rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į Projekte pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, projekto rengėjai neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Projekte yra pateikiami teiginiai būsimuoju laiku, kurie grindžiami autorių nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos rezultatus, makroekonominius faktorius, investicijų strategiją, sutartinius santykius, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima tos informacijos paskelbimo dieną. Projekto rengėjai įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Spausdamas “Sutinku”, šio puslapio lankytojas pripažįsta, jog yra tinkamai supažindintas su šiuo įspėjimu ir yra perskaitęs bei sutinka su projekto “Lėtas pelnas” Privatumo politika.