Projekto „Lėtas pelnas“ privatumo politika

Šis dokumentas (toliau – Politika) apibūdina pagrindinius principus, remiantis kuriais letaspelnas.lt (toliau – Projektas) saugo ir naudoja informaciją, asmens, nuasmenintus ir kitus duomenis, dokumentus (toliau – Informacija) ir kaip šiame tinklapyje naudojami slapukai.

 1. Tvarkomų duomenų apimtis
  1. Projektas tvarko tik tą Informaciją, kuri yra būtina tvarkyti, siekiant užtikrinti sklandžią ir nepertraukiamą Projekto veiklą, dalykinių santykių vykdymą.
  2. Kiekvieno duomenų subjekto tvarkomų duomenų apimtį apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai bei Europos Sąjungos direktyvos.
  3. Tvarkomų duomenų apimtis visuomet yra susieta su tų duomenų tvarkymo tikslais.
  4. Tvarkomų duomenų apimtis gali keistis, keičiantis duomenų tvarkymo tikslams bei galiojantiems teisės aktams.
 2. Tvarkomų duomenų kategorijos ir tikslai
  1. Pagrindinės tvarkomų duomenų kategorijos
   1. Asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas;
   2. Duomenys, gaunami iš tinklapyje naudojamų slapukų – įskaitant interneto protokolo adresą, apsilankymų dažnumą ir skaičių, laiką praleistą tinklapyje ir kt.
  2. Visi asmens duomenys yra tvarkomi:
   1. Projekto pagrindinės veiklos tikslais, siekiant užtikrinti dalykinius santykius, projekto tęstinumą;
   2. Siekiant galėti susisiekti su skaitytojais, siųsti jiems informaciją apie projektą;
   3. Siekiant nustatyti projektu besidominčių asmenų skaičių, jų susidomėjimą pačiu projektu, jame pateikta informacija (vertinant konkrečiame puslapyje praleistą laiką);
  3. Kiekvieno asmens tas pats duomuo gali būti tvarkomas daugiau nei vienu tikslu.
 3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims 
  1. Duomenys trečiosioms šalims gali būti perduodami tik dviem atvejais:
   1. Kuomet tai yra būtina, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, įmonės tvarią veiklą arba toks duomenų perdavimas gerina sąlygas klientams – pavyzdžiui IT paslaugas teikiančioms bendrovėms, interneto svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, Projekto naudotojų informaciją analizuojantiems šaltiniams (Alphabet Inc.);
   2. Jei tokio perdavimo reikalautų siekis užtikrinti nacionalinį saugumą, gynybą, visuomenės saugumą ar užkirsti kelią potencialiems nusikaltimams, teroro aktams.
  2.  Atvejais nurodytais 3.1.1 punkte, kuomet tai yra įmanoma, perduodami asmens duomenys yra šifruojami ir perduodamas asmens duomenų kiekis privalo būti ribotas tiek, jog perduodamų duomenų užtektų paslaugos tiekėjui deleguojamai funkcijai vykdyti, tačiau jokie pertekliniai duomenys nebūtų perduodami;
  3.  Kiekviena trečioji šalis, kuriai 3.1.1 punkte nurodytais atvejais yra perduodama Informacija, privalo pasirašyti informacijos neatskleidimo ir kitas susijusias sutartis, Įmonės vadovas privalo įsitikinti, jog trečiosios šalys, kurioms yra perduodama informacija, atitinka ir vykdo Europos Sąjungos Direktyvos 94/46/EB nurodytas su duomenų apsauga susijusias prievoles.
 4. Duomenų tvarkymo laikotarpis, saugojimas ir naikinimas 
  1. Visi asmens duomenys ir dokumentai gali būti saugomi iki 5 metų po dalykinių santykių pabaigos.
  2.  Jei duomenys tvarkomi su labai konkrečiu ir iš anksto apibrėžtu tikslu, kaip pavyzdžiui konsultacinė sutartis su Partneriu, tokie duomenys tvarkomi tol, kol pasiekiamas iš anksto nustatytas tikslas.
  3.  Jei Projektas nusprendžia, jog yra tikslinga pratęsti numatytą duomenų tvarkymo laikotarpį, kiekvienu konkrečiu atveju tokie duomenys gali būti tvarkomi toliau, gavus susijusio duomenų subjekto sutikimą, nebent toks poreikis kyla dėl priežasčių nurodytų šio dokumento 4.1.2 punkte.
 5. Teisė būti pamirštam 
  1. Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenis tvarko Projektas, turi teisę reikalauti, jog jo duomenys būtų pakeisti arba ištrinti iš Projekto duomenų bazių.
  2.  Tokį poreikį duomenų subjektai gali išreikšti Projektui pateikdami laisvos formos prašymą ir (ar) skundą.
  3.  Projektas, kiekvienu atveju, vertins galimybes išpildyti tokius prašymus ir, jei toks prašymas neprieštaraus galiojantiems teisės aktams, pašalins prašyme nurodytus asmens duomenis iš Projekto duomenų bazių.
  4.  Tais atvejais, kai Projektas negalės patenkinti prašymo ištrinti visą arba dalį Informacijos iš Projekto duomenų bazių, Projekto rengėjai ne vėliau nei per 15 d.d. po to, kai duomenų subjektas pateikia prašymą, privalo duomenų subjektui pateikti motyvuotą atsakymą, kodėl prašymo įgyvendinti nėra įmanoma.
 6. Slapukai 
  1. Slapukai (angl. cookies) yra informacija, kuri būna įrašoma į Projekte apsilankiusio asmens prietaisą ir yra naudojami, siekiant atpažinti lankytoją. Tokia informacija reikalinga, kuomet renkama nuasmeninta statistika apie apsilankymų skaičių, susidomėjimą projektu. Kiekvienas lankytojas turi galimybę slapukus naudojamo įrenginio naršyklėje atjungti, juos sukonfigūruoti taip, jog būtų naudojama/priimami tik tam tikri slapukai. Daugelis naršyklių suteikia galimybę informuoti naudotoją ir prašyti jo sutikimo dėl slapuko priėmimo.
  2.  Išjungus tam tikrus slapukus ar pakeitus jų nustatymus, Projekto funkcionalumas gali pasikeisti, būti ne pilnas.
Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo laikas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Savininkas
_ga Statistinė informacija Apsilankius projekte 24 mėn. IP adresas ir unikalus ID numeris. Google
_gid Statistinė informacija Apsilankius projekte 24 mėn. IP adresas ir unikalus ID numeris. Google
WPtp_terms Apsilankius projekte 30 dienų Wordpres
Wp-settings Apsilankius projekte 12 mėn. WordPress
WordPress_test Apsilankius projekte Apsilankymo metu WordPress
WordPress_log Apsilankius projekte Apsilankymo metu WordPress