Projekto „Lėtas pelnas“ privatumo politika

Šis dokumentas (toliau – Politika) apibūdina pagrindinius principus, remiantis kuriais letaspelnas.lt (toliau – Projektas) saugo ir naudoja informaciją, asmens, nuasmenintus ir kitus duomenis, dokumentus (toliau – Informacija) ir kaip šiame tinklapyje naudojami slapukai.

 1. Tvarkomų duomenų apimtis
  1. Projektas tvarko tik tą Informaciją, kuri yra būtina tvarkyti, siekiant užtikrinti sklandžią ir nepertraukiamą Projekto veiklą, dalykinių santykių vykdymą.
  2. Kiekvieno duomenų subjekto tvarkomų duomenų apimtį apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai bei Europos Sąjungos direktyvos.
  3. Tvarkomų duomenų apimtis visuomet yra susieta su tų duomenų tvarkymo tikslais.
  4. Tvarkomų duomenų apimtis gali keistis, keičiantis duomenų tvarkymo tikslams bei galiojantiems teisės aktams.
 2. Tvarkomų duomenų kategorijos ir tikslai
  1. Pagrindinės tvarkomų duomenų kategorijos
   1. Asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas;
   2. Duomenys, gaunami iš tinklapyje naudojamų slapukų – įskaitant interneto protokolo adresą, apsilankymų dažnumą ir skaičių, laiką praleistą tinklapyje ir kt.
  2. Visi asmens duomenys yra tvarkomi:
   1. Projekto pagrindinės veiklos tikslais, siekiant užtikrinti dalykinius santykius, projekto tęstinumą;
   2. Siekiant galėti susisiekti su skaitytojais, siųsti jiems informaciją apie projektą;
   3. Siekiant nustatyti projektu besidominčių asmenų skaičių, jų susidomėjimą pačiu projektu, jame pateikta informacija (vertinant konkrečiame puslapyje praleistą laiką);
  3. Kiekvieno asmens tas pats duomuo gali būti tvarkomas daugiau nei vienu tikslu.
 3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims 
  1. Duomenys trečiosioms šalims gali būti perduodami tik dviem atvejais:
   1. Kuomet tai yra būtina, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, įmonės tvarią veiklą arba toks duomenų perdavimas gerina sąlygas klientams – pavyzdžiui IT paslaugas teikiančioms bendrovėms, interneto svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, Projekto naudotojų informaciją analizuojantiems šaltiniams (Alphabet Inc.);
   2. Jei tokio perdavimo reikalautų siekis užtikrinti nacionalinį saugumą, gynybą, visuomenės saugumą ar užkirsti kelią potencialiems nusikaltimams, teroro aktams.
  2.  Atvejais nurodytais 3.1.1 punkte, kuomet tai yra įmanoma, perduodami asmens duomenys yra šifruojami ir perduodamas asmens duomenų kiekis privalo būti ribotas tiek, jog perduodamų duomenų užtektų paslaugos tiekėjui deleguojamai funkcijai vykdyti, tačiau jokie pertekliniai duomenys nebūtų perduodami;
  3.  Kiekviena trečioji šalis, kuriai 3.1.1 punkte nurodytais atvejais yra perduodama Informacija, privalo pasirašyti informacijos neatskleidimo ir kitas susijusias sutartis, Įmonės vadovas privalo įsitikinti, jog trečiosios šalys, kurioms yra perduodama informacija, atitinka ir vykdo Europos Sąjungos Direktyvos 94/46/EB nurodytas su duomenų apsauga susijusias prievoles.
 4. Duomenų tvarkymo laikotarpis, saugojimas ir naikinimas 
  1. Visi asmens duomenys ir dokumentai gali būti saugomi iki 5 metų po dalykinių santykių pabaigos.
  2.  Jei duomenys tvarkomi su labai konkrečiu ir iš anksto apibrėžtu tikslu, kaip pavyzdžiui konsultacinė sutartis su Partneriu, tokie duomenys tvarkomi tol, kol pasiekiamas iš anksto nustatytas tikslas.
  3.  Jei Projektas nusprendžia, jog yra tikslinga pratęsti numatytą duomenų tvarkymo laikotarpį, kiekvienu konkrečiu atveju tokie duomenys gali būti tvarkomi toliau, gavus susijusio duomenų subjekto sutikimą, nebent toks poreikis kyla dėl priežasčių nurodytų šio dokumento 4.1.2 punkte.
 5. Teisė būti pamirštam 
  1. Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenis tvarko Projektas, turi teisę reikalauti, jog jo duomenys būtų pakeisti arba ištrinti iš Projekto duomenų bazių.
  2.  Tokį poreikį duomenų subjektai gali išreikšti Projektui pateikdami laisvos formos prašymą ir (ar) skundą.
  3.  Projektas, kiekvienu atveju, vertins galimybes išpildyti tokius prašymus ir, jei toks prašymas neprieštaraus galiojantiems teisės aktams, pašalins prašyme nurodytus asmens duomenis iš Projekto duomenų bazių.
  4.  Tais atvejais, kai Projektas negalės patenkinti prašymo ištrinti visą arba dalį Informacijos iš Projekto duomenų bazių, Projekto rengėjai ne vėliau nei per 15 d.d. po to, kai duomenų subjektas pateikia prašymą, privalo duomenų subjektui pateikti motyvuotą atsakymą, kodėl prašymo įgyvendinti nėra įmanoma.
 6. Slapukai 
  1. Slapukai (angl. cookies) yra informacija, kuri būna įrašoma į Projekte apsilankiusio asmens prietaisą ir yra naudojami, siekiant atpažinti lankytoją. Tokia informacija reikalinga, kuomet renkama nuasmeninta statistika apie apsilankymų skaičių, susidomėjimą projektu. Kiekvienas lankytojas turi galimybę slapukus naudojamo įrenginio naršyklėje atjungti, juos sukonfigūruoti taip, jog būtų naudojama/priimami tik tam tikri slapukai. Daugelis naršyklių suteikia galimybę informuoti naudotoją ir prašyti jo sutikimo dėl slapuko priėmimo.
  2.  Išjungus tam tikrus slapukus ar pakeitus jų nustatymus, Projekto funkcionalumas gali pasikeisti, būti ne pilnas.
Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo laikas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Savininkas
_ga Statistinė informacija Apsilankius projekte 24 mėn. IP adresas ir unikalus ID numeris. Google
_gid Statistinė informacija Apsilankius projekte 24 mėn. IP adresas ir unikalus ID numeris. Google
WPtp_terms Apsilankius projekte 30 dienų Wordpres
Wp-settings Apsilankius projekte 12 mėn. WordPress
WordPress_test Apsilankius projekte Apsilankymo metu WordPress
WordPress_log Apsilankius projekte Apsilankymo metu WordPress

Atskleidimas

SVARBI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 1. Projekto tikslas – skaitytojų švietimas. Pateikiama informacija griežtai nėra ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija, patarimu dėl konkrečių finansinių priemonių. Visos konkrečios finansinės priemonės yra minimos tik specifiniame kontekste, kurio vienintelis tikslas skaitytojų švietimas.
 2. Projekto rengėjai nesiekia gauti ir faktiškai negauna tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios naudos iš skaitytojų ar paslaugų teikėjų. Projektas yra griežtai nekomercinis.
 3. Informacija apie investicijas bei sandorius susijusius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis yra pateikiama su uždelsimu, praėjus tam tikram laikotarpiui (ne mažiau nei savaitei) po jų atlikimo. Todėl skaitymo metu visa tinklapyje pateikta informacija apie atliktus sandorius negali būti naudojama sandoriams su tomis pačiomis finansinėmis priemonės informacijos publikavimo metu (ar po jo) sudaryti – rinkos sąlygos bei kontekstas, kuriame buvo atliktas konkretus sandoris, informacijos publikavimo metu jau pasikeitę (galimai iš esmės).
 4. Su investavimu bendrai, bei kiekviena konkrečia finansine priemone atskirai, yra susijusi rizika prarasti dalį ar visus investuotus pinigus. Kiekvienas konkretus produktas (ar finansinė paslauga) turi unikalų rizikos profilį, kuris yra priimtinas tik daliai investuotojų. Kiekvienu atveju šiame tinklapyje aprašomos finansinės priemonės bus tinkamos tik tam tikriems skaitytojams. Tam tikrais atvejais aprašomas sandoris ar finansinė priemonė nebus tinkama nei vienam skaitytojų. Projekto rengėjai neprisiima įsipareigojimo ar atsakomybės nuspręsti, kuri finansinė priemonė ir/ar paslauga gali būti tinkama kažkuriam konkrečiam, visiems ar bet kuriam iš skaitytojų.

Visais atvejais konkretus finansinis produktas ar paslauga tam tikrai investuotojų grupei gali būti netinkami, o tinkamumas turėtų būti įvertintas ir nustatomas kiekvienam konkrečiam investuotojui, įvertinus jo žinias, patirtį, finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Tai gali atlikti tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 1. Lietuvos respublikos teisės aktai draudžia manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija – negalimas klaidinančios, neteisingos ar melagingos informacijos skleidimas, taip siekiant daryti įtaką akcijų kainoms (manipuliavimas rinka). Jei per klaidą ar bendrovei netinkamai atskleidus informaciją žiniasklaidai skaitytojai galimai sužinos per biržą nepaskelbtą informaciją, tai tokia informacija draudžiama naudotis, ją perduoti ar skelbti.

Šis projektas (toliau – Projektas) bei jame pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, Projekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną. Dalis informacijos, tai yra informacija apie konkrečius sandorius, visuomet yra pateikiama su uždelsimu. Tokia informacija nėra aktuali ir jos pateikimo dieną, ji yra skirta ir naudojama tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

Projektas bei jame pateikia informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Projekte pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali Projekte pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Projekto rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į Projekte pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, projekto rengėjai neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Projekte yra pateikiami teiginiai būsimuoju laiku, kurie grindžiami autorių nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos rezultatus, makroekonominius faktorius, investicijų strategiją, sutartinius santykius, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima tos informacijos paskelbimo dieną. Projekto rengėjai įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Spausdamas “Sutinku”, šio puslapio lankytojas pripažįsta, jog yra tinkamai supažindintas su šiuo įspėjimu ir yra perskaitęs bei sutinka su projekto “Lėtas pelnas” Privatumo politika.