2024 balandžio rezultatai

Paruošta 2024 metų balandžio investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas.

Per balandį LP investicijų vertės indeksas krito 5.61%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 66.70%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 24.70% (investuota 6779.89 EUR, investicijų vertė 8454.81 EUR).

Europos 50 didžiausių įmonių indeksas fiksavo minus 3.18%, MSCI World indeksas krito 3.85%, o S&P 500 užsidarė 4.16% žemiau. Obligacijų indeksai taip pat atrodė prastai: IEAC ETF minus 0.98%, o LQD minus 3.61%.

Dolerio ir euro kursas buvo santykinai stabilus. EUR/USD per mėnesį dolerio naudai pasikeitė 0.73%.

Reamiantis R. J. Shiller surinktais duomenimis apie S&P 500 kainų pokyčius nuo 1871 metų, šis balandis pateko tarp ~9% blogiausių mėnesių.

Balandį pagaliau turėjome kritimą. Tiesa, nedidelį ir nebaisų, bet vis šis tas. Lengvą korekciją lėmė infliacijos duomenys – rinkai tinka vėl ir vėl tolyn stumti palūkanų mažėjimo datą, taip pat koreguoti tikėtiną palūkanų mažėjimo kelią. Higher for longer.

Ketvirtiniai rezultatai JAV, eilinį kartą, buvo geri. Jau ne vieną ketvirtį laukiama, kada įmonių veikla pradės stoti. Nepaisant vis prastėjančių veiklos prognozių – šį ketvirtį virš 50% prognozes skelbusių įmonių jas koregavo į neigiamą pusę – kiekvieną ketvirtį turim gerą ir gražų. Dabar daugiau nei 75% iš paskelbusių savo rezultatus įmonių viršijo analitikų lūkesčius. Vidutiniškai įmonių pelnai per metus augo 5%.

Tiesa, santykiniai rodikliai toliau tolsta nuo ilgalaikių vidurkių. Akcijų kainos auga sparčiau nei pelnai, tad tokie santykiai kaip PE važiuoja viršun. Santykinis akcijų brangumas (ir brangimas) atrodo keistokai higher for longer kontekste. Bet vėl, jei grįžtame prie faktinių rezultatų, įmonės aukštų palūkanų aplinkoje gyvena puikiai. Todėl idėja, kad gyvens dar geriau, kuomet palūkanos bus mažinamos, nėra tokia ir kvaila. Laikas parodys.

Europoje baimės dėl infliacijos mažesnės. EURIBOR į jas nelabai reaguoja ir per balandį net šiek tiek sumažėjo. Sumažėjimas aišku juokingas, bet rinkos nuomonė apie ECB bazę kaip ir aiški. Visi toliau tikisi, kad ECB mažins pirmiau, nei FED. Tą patį lūkestį išreiškia ir jau ketvirtą mėnesį iš eilės prieš eurą brangstantis doleris.

Tikėtina kad artimiausiu metu ir toliau visa informacija medijose suksis aplink palūkanas. Kol link vasaros vidurio eterio pilnai neperims rinkimai. Bet net ir tuomet investuotojams svarbiausiomis temomis išliks makro ir monetarinė politika. O čia aiškumo greitu metu tikėtis nereikėtų.

Lėto pelno Revo krepšelio dalyje padidėjo META pozicija.

Swedbank akcijų fondai. Vertė mėnesio pradžioje: 2260.62 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 2210.49 EUR; eurų per mėnesį: minus 50.12 EUR.

Revolut akcijų krepšelis. Vertė mėnesio pradžioje: 2404.16 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 2340.30 EUR; eurų pokytis per mėnesį: minus 63.86 EUR.

Didžiausias mėnesio augimas: GOOGL su +8.92%

Didžiausias mėnesio kritimas: INTC su -31.01%

Rezultatų sezonas visuomet duoda fejerverkų. Dalis pozicijų įkalė labai gerą minusą, kitos šiokį tokį pliusą. Bendrai krepšelio dalis atspindi rinkos tendencijas. Tad geri ir blogi įmonių rezultatai susividurkina.

Kriptovaliutos. Vertė mėnesio pradžioje: 2291.93 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 1885.74 EUR; eurų pokytis per mėnesį: minus 406.19 EUR.

Kripto koregavosi kartu su akcijų rinkomis, tik gerokai rimtesne apimtimi. Viskas normalu ir logiška. Kripto turtas turi aukštesnę betą ir dažniausiai teigiamą koreliaciją. Pergyventi nėra labai ko.

NT – Baltic Horizon ir EfTEN. Vertė mėnesio pradžioje: 820.45 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 793.90 EUR; eurų pokytis per mėnesį: minus 26.55 EUR.

Kiek įmesi, tiek prarasi. Sėkmės ir bandykite dar kartą !

Fiksuotas pajamingumas – Mintos ir Robur Euro Corp Bond. Vertė mėnesio pradžioje: 1216.68 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 1224.37 EUR; eurų pokytis per mėnesį: plius 7.70 EUR.

Šioje krepšelio dalyje bus pokyčių. Nors istoriškai LP pokyčiai vykdavo metų pradžioje (nauji metai nauji pinigai), šiemet manevrą susuksiu artėjant metų viduriui. Nuo šių metų pradžios į Mintos nustojau vesti naujus pinigus, tą dalį dedu į Euro Corp Bond. O nuo gegužės mėnesio Mintos platformoje atgautos sumos kas mėnesį bus išvedamos į Swedbank, kur už tuos pinigus pirksiu Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield.

Kodėl toks sprendimas ?

Mintos paklausa iš mažmenos yra nesąmoningai didelė. Todėl emitentai (įmonės, į kurių paskolas investuojama) pradėjo siūlyti absurdišką kainą už savo skolą ir gerokai padidino siūlomų paskolų vidutinę trukmę. Tie patys vardai obligacijas leidžia su 3-4% premija nuo Mintos platformoje siūlomų paskolų. Kas yra absoliuti nesąmonė. Rizikos ir grąžos santykis tampa kvailas.

Jei LP krepšelyje būtų daugiau kapitalo, už Mintos eurus nupirkčiau tų pačių įmonių obligacijų Nasdaq Baltic. Bet realistiškai taip nesigaus, nes per mėnesį sugrįžta ~100 eurų. Todėl pirksiu Euro Corp High Yield fondą, kurio YTM ~6-7%. Tad generuojama grąža nenutols nuo dabartinės Mintos siūlomos, tačiau vietoj smulkesnių vietinių įmonių rizikos ir nedidelės diversifikacijos gausiu:

a) didesnių įmonių labiau diversifikuotą krepšelį.

b) pilną likvidumą.

c) galimybę uždirbti iš obligacijų kainų pokyčių, jei palūkanos mažės.

Todėl man toks pokytis atrodo logiškas ir net būtinas. Dabar atiduodu savo grąžą įmonėms, kurios naudojasi mažmenos žinių bei patirties spragomis. Nesmagu kažkaip.

Visų rezultatų lentelė:


temose:

Atskleidimas

SVARBI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

  1. Projekto tikslas – skaitytojų švietimas. Pateikiama informacija griežtai nėra ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija, patarimu dėl konkrečių finansinių priemonių. Visos konkrečios finansinės priemonės yra minimos tik specifiniame kontekste, kurio vienintelis tikslas skaitytojų švietimas.
  2. Projekto rengėjai nesiekia gauti ir faktiškai negauna tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios naudos iš skaitytojų ar paslaugų teikėjų. Projektas yra griežtai nekomercinis.
  3. Informacija apie investicijas bei sandorius susijusius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis yra pateikiama su uždelsimu, praėjus tam tikram laikotarpiui (ne mažiau nei savaitei) po jų atlikimo. Todėl skaitymo metu visa tinklapyje pateikta informacija apie atliktus sandorius negali būti naudojama sandoriams su tomis pačiomis finansinėmis priemonės informacijos publikavimo metu (ar po jo) sudaryti – rinkos sąlygos bei kontekstas, kuriame buvo atliktas konkretus sandoris, informacijos publikavimo metu jau pasikeitę (galimai iš esmės).
  4. Su investavimu bendrai, bei kiekviena konkrečia finansine priemone atskirai, yra susijusi rizika prarasti dalį ar visus investuotus pinigus. Kiekvienas konkretus produktas (ar finansinė paslauga) turi unikalų rizikos profilį, kuris yra priimtinas tik daliai investuotojų. Kiekvienu atveju šiame tinklapyje aprašomos finansinės priemonės bus tinkamos tik tam tikriems skaitytojams. Tam tikrais atvejais aprašomas sandoris ar finansinė priemonė nebus tinkama nei vienam skaitytojų. Projekto rengėjai neprisiima įsipareigojimo ar atsakomybės nuspręsti, kuri finansinė priemonė ir/ar paslauga gali būti tinkama kažkuriam konkrečiam, visiems ar bet kuriam iš skaitytojų.

Visais atvejais konkretus finansinis produktas ar paslauga tam tikrai investuotojų grupei gali būti netinkami, o tinkamumas turėtų būti įvertintas ir nustatomas kiekvienam konkrečiam investuotojui, įvertinus jo žinias, patirtį, finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Tai gali atlikti tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  1. Lietuvos respublikos teisės aktai draudžia manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija – negalimas klaidinančios, neteisingos ar melagingos informacijos skleidimas, taip siekiant daryti įtaką akcijų kainoms (manipuliavimas rinka). Jei per klaidą ar bendrovei netinkamai atskleidus informaciją žiniasklaidai skaitytojai galimai sužinos per biržą nepaskelbtą informaciją, tai tokia informacija draudžiama naudotis, ją perduoti ar skelbti.

Šis projektas (toliau – Projektas) bei jame pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, Projekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną. Dalis informacijos, tai yra informacija apie konkrečius sandorius, visuomet yra pateikiama su uždelsimu. Tokia informacija nėra aktuali ir jos pateikimo dieną, ji yra skirta ir naudojama tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

Projektas bei jame pateikia informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Projekte pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali Projekte pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Projekto rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į Projekte pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, projekto rengėjai neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Projekte yra pateikiami teiginiai būsimuoju laiku, kurie grindžiami autorių nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos rezultatus, makroekonominius faktorius, investicijų strategiją, sutartinius santykius, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima tos informacijos paskelbimo dieną. Projekto rengėjai įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Spausdamas “Sutinku”, šio puslapio lankytojas pripažįsta, jog yra tinkamai supažindintas su šiuo įspėjimu ir yra perskaitęs bei sutinka su projekto “Lėtas pelnas” Privatumo politika.