Photo by Max Kukurudziak on Unsplash

2024 vasario rezultatai

Paruošta 2024 metų vasario investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas.

Per sausį LP investicijų vertės indeksas augo 13.15%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 69.73%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra plius 28.09% (investuota 6529.51 EUR, investicijų vertė 8363.81EUR).

Europos 50 didžiausių įmonių indeksas fiksavo plius 4.93%, MSCI World indeksas augo 4.11%, o S&P 500 užsidarė 5.10% aukščiau. Obligacijų indeksai pasirodė prasčiau: IEAC ETF minus 0.75%, o LQD minus 2.28%.

Dolerio ir euro kursas buvo stabilus. EUR/USD per mėnesį dolerio naudai pasikeitė 0.1%.

Reamiantis R. J. Shiller surinktais duomenimis apie S&P 500 kainų pokyčius nuo 1871 metų, šis sausis pateko tarp ~8% geriausių mėnesių.

Vasaris buvo neįprastai žalias paskutiniam žiemos mėnesiui. Kartu su medžiais rinkos dažniausiai pradeda rimčiau žaliuoti pavasarį. Bet šiemet ir oras vasario pabaigoje sušilo, tai matyt rinkos prisiderino.

Sveikinu su SPX pasiekta 5k punktų riba. Užsidarėm virš, viskas gerai. Dabar dar kelių retestų gal norėtųsi iš akies, bet su tokiu teigiamu sentimentu bijau tikėtis net. Gali laisvai pamojuot 5k ir važiuot tolyn neatsisukdama kaina.

Infliacijos duomenys nieko negąsdina, rinkos lūkesčiai tiek FED, tiek ECB atžvilgiu yra vienodi: keturi palūkanų kirpimai šiemet, minus vienas procentas nuo dabartinės bazės. Kas gal kiek optimistiška, bet visai realu. Tiek CPI, tiek PCE infliacijos rodikliai JAV mažėja. Europoje situacija taip pat geryn:

Lietuvoje vartojimo kainų pokyčiai pastaraisiais mėnesiais tarp mažiausių Europoj. Buvom lyderiai infliacijai augant, esam lyderiai infliacijai slopstant. Svarbu visad būt tarp pirmaujančių, nesvarbu kur:

Įmonių veiklos rezultatai už praeitus metus pakankamai geri tiek JAV, tiek Europoje, tiek Baltijos šalyse. Nieko stebuklingo, bet viskas stabiliai gerai – didžioji dauguma SPX įmonių augina tiek pelnus, tiek pajamas. Tik kaina juda greičiau nei pajamų augimas, tad F/PE išlipo virš 20:

Bet net ir santykinių rodiklių prasme kol kas nieko blogo pasakyti negalima. Vakarėlį sugadinti gali nebent netikėtai į blogą besikeičiantys svarbūs faktoriai. Tai yra infliacijos šuoliai; bankų sektoriaus bankrotai: jau matomos problemos tarp mažesnių bankų, ypač susijusių su komerciniu NT; to paties komercinio NT didesni lūžinėjimai; geopolitinės krizės.

Be didesnio neigiamo šoko kryptis nesikeis. Tam tikros korekcijos pakeliui tikrai gali nutikti, rinkoms pajudėti žemyn 5-10% karts nuo karto visiškai normalu. Bet meškoms vėl prisikviesti reikėtų tikrai rimtesnio sukrėtimo. Šiuo metu visiems viskas yra gerai ir taip bus, kol sąlygos stipriau nepasikeis.

Lėto pelno Revo krepšelio dalyje padidėjo WFC pozicija.

Swedbank akcijų fondai. Vertė mėnesio pradžioje: 2005.64 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 2091.09 EUR; eurų per mėnesį: plius 85.55 EUR.

Revolut akcijų krepšelis. Vertė mėnesio pradžioje: 2102.93 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 2270.80 EUR; eurų pokytis per mėnesį: plius 167.87 EUR.

Didžiausias mėnesio augimas: NVDA su +33.89%

Didžiausias mėnesio kritimas: CSCO su -3.95%

Teigiamos nuotaikos pilnai jaučiamos ir čia. Niekas nenukrito, kelios pozicijos brango tikrai ženkliai, tad ir rezultatas puikus. O ir EURUSD jokios įtakos šį mėnesį neturėjo. Gryna rinkos grąža.

Kriptovaliutos. Vertė mėnesio pradžioje: 1413.05 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 2102.93 EUR; eurų pokytis per mėnesį: plius 689.88 EUR.

Kripto rinka gerai juda. Žaliuoja visi didesni vardai, bitukas beldžiasi į ATH, greitai ateis BTC halvingas, tuoj bus užbaigtas ETH EIP 4844, taip pat laukiam ETH ETF – gražu žiūrėti, yra ko laukti.

Į Kraken vasarį gavau ~10 EUR STRK airdrop’ą. Už tai, kad steikinau ETH iki merge. Tingėjau vest papildomą apskaitą, tai tiesiog konvertavau viską į ETH ir pasilikau kaip pagautę.

Bitcoin vaivorykštė veikia puikiai:

NT – Baltic Horizon ir EfTEN. Vertė mėnesio pradžioje: 791.12 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 773.27 EUR; eurų pokytis per mėnesį: minus 17.85 EUR.

Amžinas vargelis toliau vargsta. Nors visiems viskas gerai, bet Baltics komercinio NT fondams geresni laikai niekaip neateina. Teks toliau ramiai laukti 2030 metų ir tuomet jau skaičiuoti uždirbtas plytas bei mūrelį.

Fiksuotas pajamingumas – Mintos ir Robur Euro Corp Bond. Vertė mėnesio pradžioje: 1117.49 EUR; vertė mėnesio pabaigoje: 1125.72 EUR; eurų pokytis per mėnesį: plius 8.24 EUR.

Visų rezultatų lentelė:


temose:

Atskleidimas

SVARBI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

  1. Projekto tikslas – skaitytojų švietimas. Pateikiama informacija griežtai nėra ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija, patarimu dėl konkrečių finansinių priemonių. Visos konkrečios finansinės priemonės yra minimos tik specifiniame kontekste, kurio vienintelis tikslas skaitytojų švietimas.
  2. Projekto rengėjai nesiekia gauti ir faktiškai negauna tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios naudos iš skaitytojų ar paslaugų teikėjų. Projektas yra griežtai nekomercinis.
  3. Informacija apie investicijas bei sandorius susijusius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis yra pateikiama su uždelsimu, praėjus tam tikram laikotarpiui (ne mažiau nei savaitei) po jų atlikimo. Todėl skaitymo metu visa tinklapyje pateikta informacija apie atliktus sandorius negali būti naudojama sandoriams su tomis pačiomis finansinėmis priemonės informacijos publikavimo metu (ar po jo) sudaryti – rinkos sąlygos bei kontekstas, kuriame buvo atliktas konkretus sandoris, informacijos publikavimo metu jau pasikeitę (galimai iš esmės).
  4. Su investavimu bendrai, bei kiekviena konkrečia finansine priemone atskirai, yra susijusi rizika prarasti dalį ar visus investuotus pinigus. Kiekvienas konkretus produktas (ar finansinė paslauga) turi unikalų rizikos profilį, kuris yra priimtinas tik daliai investuotojų. Kiekvienu atveju šiame tinklapyje aprašomos finansinės priemonės bus tinkamos tik tam tikriems skaitytojams. Tam tikrais atvejais aprašomas sandoris ar finansinė priemonė nebus tinkama nei vienam skaitytojų. Projekto rengėjai neprisiima įsipareigojimo ar atsakomybės nuspręsti, kuri finansinė priemonė ir/ar paslauga gali būti tinkama kažkuriam konkrečiam, visiems ar bet kuriam iš skaitytojų.

Visais atvejais konkretus finansinis produktas ar paslauga tam tikrai investuotojų grupei gali būti netinkami, o tinkamumas turėtų būti įvertintas ir nustatomas kiekvienam konkrečiam investuotojui, įvertinus jo žinias, patirtį, finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Tai gali atlikti tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  1. Lietuvos respublikos teisės aktai draudžia manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija – negalimas klaidinančios, neteisingos ar melagingos informacijos skleidimas, taip siekiant daryti įtaką akcijų kainoms (manipuliavimas rinka). Jei per klaidą ar bendrovei netinkamai atskleidus informaciją žiniasklaidai skaitytojai galimai sužinos per biržą nepaskelbtą informaciją, tai tokia informacija draudžiama naudotis, ją perduoti ar skelbti.

Šis projektas (toliau – Projektas) bei jame pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, Projekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną. Dalis informacijos, tai yra informacija apie konkrečius sandorius, visuomet yra pateikiama su uždelsimu. Tokia informacija nėra aktuali ir jos pateikimo dieną, ji yra skirta ir naudojama tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

Projektas bei jame pateikia informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Projekte pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali Projekte pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Projekto rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į Projekte pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, projekto rengėjai neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Projekte yra pateikiami teiginiai būsimuoju laiku, kurie grindžiami autorių nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos rezultatus, makroekonominius faktorius, investicijų strategiją, sutartinius santykius, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima tos informacijos paskelbimo dieną. Projekto rengėjai įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Spausdamas “Sutinku”, šio puslapio lankytojas pripažįsta, jog yra tinkamai supažindintas su šiuo įspėjimu ir yra perskaitęs bei sutinka su projekto “Lėtas pelnas” Privatumo politika.