Nauja investicija: EfTEN fondas

Įprastai Lėto pelno investicinis krepšelis keičiasi naujų metų pradžioje, kuomet pridedu dar kelis eurus prie mėnesio investicijų. Tačiau padarysiu išimtį ir pristatysiu naują investiciją metų eigoje.

EfTEN United Property Fund

Nuo spalio į EfTEN fondą keliaus įprastai Baltic Horizon Fund skirti ~30 eurų. BHF parduoti neketinu, laikysiu ir toliau, pamatinės tezės nepasikeitė (tik rinka ir aplinka pasikeitė), todėl BHF niekur nedings. WAGMI.

Bet. Lėtas pelnas yra edukacinis projektas ir jis turi būti įdomus. Tuo įdomiau, kuo daugiau ką gali palyginti ir aprašyti. Be to, diversifikuoti, jei tai nekainuoja daug pinigų, visada tinkama. Tad EfTEN fondas prideda visko: įdomumo, naujumo, diversifikacijos, galimybių palyginti produktus.

Kas tai per fondas ?

EfTEN yra fondų valdymo įmonė iš Estijos, kuri valdo su nekilnojamu turtu susijusius fondus. Įmonė valdo virš jardo turto, veikia nuo 2008 metų ir turi investicijų visose Baltijos šalyse.

Konkrečiai EfTEN United Property Fund yra sąlyginai naujas fondas, kuris investuoja į nekilnojamą turtą per kitus fondus, taip pat SPV arba su NT susijusią skolą. Fondas buvo sukurtas būtent mažmeniniams investuotojams: iki šio fondo į EfTEN produktus galėjo investuoti tik profesionalūs investuotojai bei turtingi asmenys (HNWI).

Prieš kelis mėnesius EfTEN fondą listingavo Talin’o Nasdaq, todėl dabar per įprastus kanalus, kaip Swedbank, šį galima pirkti ir parduoti be komisinių. Tad pirkimas/pardavimas nesiskiria nuo BHF, tik vieneto denominacija dešimt kartų didesnė: vienas EfTEN vienetas kainuoja ~9-10 eurų. Todėl kartais galimai investuosiu trisdešimt kelis eurus, vietoj trisdešimties, idant nupirkčiau lygiai tris vienetus.

Su fondu geriau susipažinti galite čia: https://eftenunitedpropertyfund.ee/en/

Vienintelis didesnis minusas, kurį kol kas radau, tik estų kalba išleistas prospektas. Nors šiuo atveju man tai esminių problemų nesukelia, tačiau į produktus, kurių prospekto perskaityti negalite, geriau neinvestuoti.

Fondo investicijos

Remiantis viešai prieinama informacija, didžioji dalis fondo turto investuota į kitus EfTEN valdomus fondus. Aha sakysit, cash grabina iš retailiuko: deda žalčiai į savo fondus ir ima dvigubus mokesčius ! Tčil, nebe 95 metai rinkoje:

Per pirmą šių metų pusmetį fondo total operating expenses sudarė 133k eurų, kurių 42k buvo valdymo mokestis. Fondo turtas per šį laikotarpį augo nuo 16 iki 27 mio, tad sakykim buvo ~23 mio vidurkis. Tai reiškia, kad viso išlaidos per pirmą pusmetį sudarė ~0.58% vidutinio fondo turto vertės, o valdymo mokestis ~0.18% vidutinio fondo turto vertės. Viskas atrodo gerai ir tvarkingai (jei surasit, kad ne, rašykit).

Fondo investicijos birželio pabaigoje atrodė taip:

Plius dar ~10 mio EUR gulėjo Swed’o sąskaitoje.

Ko tikiuosi iš šios investicijos ?

Nieko stebuklingo. Iš esmės to paties, ko iš BHF – exposure į Baltijos šalių nekilnojamo turto rinką ir nuolatinių periodinių išmokų. Standartinė srautus generuojanti investicija.

Kol kas išmokėti dividendai atrodo nedideli, liepą atliktas 8.53 cento mokėjimas vienetui, kas sudaro <1% vieneto rinkos kainos. Tačiau fondas visai naujas, ne iki galo suinvestuotas, tad apie dividendų pajamingumą spręsti dar anksti.

Nuo veiklos pradžios fondo oficiali vieneto vertė (skaičiuojama pagal grynųjų aktyvų vertę) auga, o kaina rinkoje krenta. Todėl rugpjūtį fondo valdytojas kreipėsi į priežiūros tarnybą su prašymu leisti pradėti vykdyti vienetų supirkimus, jei jų kaina rinkoje krenta žemiau oficialios vertės. Toks sprendimas džiugina.

Per kitą kelionę į Taliną pasistengsiu rasti laiko užsukti į EfTEN ofisą ir pasikalbėti tiek apie šį, tiek apie kitus jų fondus. Tuomet pasidalinsiu ir su jumis gal kažkuo įdomiu.

Fondas labai šviežias, todėl labai įdomus. Smalsu, kaip jam seksis ir kokie bus rezultatai, ypač lyginant su BHF. Nemanau, kad skirtumai ilguoju laikotarpiu bus ženklūs. Bet pažiūrėsim.

TAI NEREIŠKIA, KAD Į EFTEN TURIT INVESTUOTI IR JŪS. LĖTAS PELNAS YRA GRIEŽTAI EDUKACINIS PROJEKTAS. ČIA APRAŠYTOS FINANSINĖS PRIEMONĖS IR SANDORIAI DĖL JŲ NĖRA REKOMENDACIJA PIRKTI/PARDUOTI/LAIKYTI. AUTORIUS UŽ JŪSŲ AKTYVIUS VEIKSMUS NEATSAKO, NIEKO NESIŪLO IR NIEKO NEREKOMENDUOJA.


temose:

Atskleidimas

SVARBI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

  1. Projekto tikslas – skaitytojų švietimas. Pateikiama informacija griežtai nėra ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija, patarimu dėl konkrečių finansinių priemonių. Visos konkrečios finansinės priemonės yra minimos tik specifiniame kontekste, kurio vienintelis tikslas skaitytojų švietimas.
  2. Projekto rengėjai nesiekia gauti ir faktiškai negauna tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios naudos iš skaitytojų ar paslaugų teikėjų. Projektas yra griežtai nekomercinis.
  3. Informacija apie investicijas bei sandorius susijusius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis yra pateikiama su uždelsimu, praėjus tam tikram laikotarpiui (ne mažiau nei savaitei) po jų atlikimo. Todėl skaitymo metu visa tinklapyje pateikta informacija apie atliktus sandorius negali būti naudojama sandoriams su tomis pačiomis finansinėmis priemonės informacijos publikavimo metu (ar po jo) sudaryti – rinkos sąlygos bei kontekstas, kuriame buvo atliktas konkretus sandoris, informacijos publikavimo metu jau pasikeitę (galimai iš esmės).
  4. Su investavimu bendrai, bei kiekviena konkrečia finansine priemone atskirai, yra susijusi rizika prarasti dalį ar visus investuotus pinigus. Kiekvienas konkretus produktas (ar finansinė paslauga) turi unikalų rizikos profilį, kuris yra priimtinas tik daliai investuotojų. Kiekvienu atveju šiame tinklapyje aprašomos finansinės priemonės bus tinkamos tik tam tikriems skaitytojams. Tam tikrais atvejais aprašomas sandoris ar finansinė priemonė nebus tinkama nei vienam skaitytojų. Projekto rengėjai neprisiima įsipareigojimo ar atsakomybės nuspręsti, kuri finansinė priemonė ir/ar paslauga gali būti tinkama kažkuriam konkrečiam, visiems ar bet kuriam iš skaitytojų.

Visais atvejais konkretus finansinis produktas ar paslauga tam tikrai investuotojų grupei gali būti netinkami, o tinkamumas turėtų būti įvertintas ir nustatomas kiekvienam konkrečiam investuotojui, įvertinus jo žinias, patirtį, finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Tai gali atlikti tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  1. Lietuvos respublikos teisės aktai draudžia manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija – negalimas klaidinančios, neteisingos ar melagingos informacijos skleidimas, taip siekiant daryti įtaką akcijų kainoms (manipuliavimas rinka). Jei per klaidą ar bendrovei netinkamai atskleidus informaciją žiniasklaidai skaitytojai galimai sužinos per biržą nepaskelbtą informaciją, tai tokia informacija draudžiama naudotis, ją perduoti ar skelbti.

Šis projektas (toliau – Projektas) bei jame pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, Projekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną. Dalis informacijos, tai yra informacija apie konkrečius sandorius, visuomet yra pateikiama su uždelsimu. Tokia informacija nėra aktuali ir jos pateikimo dieną, ji yra skirta ir naudojama tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

Projektas bei jame pateikia informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Projekte pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali Projekte pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Projekto rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į Projekte pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, projekto rengėjai neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Projekte yra pateikiami teiginiai būsimuoju laiku, kurie grindžiami autorių nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos rezultatus, makroekonominius faktorius, investicijų strategiją, sutartinius santykius, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima tos informacijos paskelbimo dieną. Projekto rengėjai įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Spausdamas “Sutinku”, šio puslapio lankytojas pripažįsta, jog yra tinkamai supažindintas su šiuo įspėjimu ir yra perskaitęs bei sutinka su projekto “Lėtas pelnas” Privatumo politika.