Photo by Velodi Tsaguria on Unsplash

Du pagrindiniai klausimai

Senokai rašiau ne mėnesio apžvalgas. Kadangi jau radau laiko prisėsti, iš karto aptarsiu dvi temas. Pirmiausia apie turbūt dažniausiai užduodamą jūsų klausimą – ką daryti su didesnėmis sumomis. O antra apie LP ateitį.

Ką daryti su didesnėmis sumomis ?

Vienas dažniausiai į emailą/msg įkrentančių klausimų – o kaip investuoti didesnius pinigus ? Jei noriu investuoti ne po ~100, o po 1000-3000 per mėnesį ? Arba turiu 50k ir noriu iš jų sudėlioti investicinį krepšelį ? Ir panašiai.

Pirmiausia, kaip jau daug kartų rašiau, konsultacijų neteikiu. Investicinių krepšelių nedėlioju. Patarimų, ką pirkti ir ką parduoti, nedalinu. Tai nei mano darbas, nei laisvalaikio pramoga ir artimiausiu metu nebus. Tad eilinį kartą prašau – neprašykit investavimo patarimų ir nesiūlykit už tai pinigų. Nesutarsim. Niekaip.

Tiesiog pasidėliokit galvoje scenarijų. Turite 20k eurų. Norite, kad jums pradėčiau dėlioti patarimus. Ketinate uždirbti 15% per metus. Tad 3k eurų. Kiek nuo šios sumos ketinate sumokėti man ? 500 eurų per metus ? Ar tikrai manote, kad man labai įdomu už tiek užsiimti jūsų investicijomis ? Tai va, tikrai nesutarsime, net nebandykite.

Bendras patarimas, norintiems investuoti per mėnesį daugiau, susidėtų iš dviejų dalių.

Pirma dalis: sekite Lėtą Pelną ir, ne aklai, tačiau apibendrintai, vadovaukitės projekte surašytais patarimais. LP krepšelis dėliojamas taip, kad puikiai tiktų kuo didesnei daliai mažmeninių investuotojų. Tad greičiausiai tiks ir jums.

Skirtumo tarp investuojamų 100 ir 1000 eurų per mėnesį iš esmės nėra. Tos pačios kapeikos, tik su vienu papildomu nuliu. Lėto pelno kontekste naudojami Revo bei Swedbank yra pilnai licencijuoti, prižiūrimi ir tinkami naudojimui. Dėl Mintos klausimų gali būti daugiau, tačiau ir ši platforma pastaraisiais metais gerokai paūgėjo reguliacijos bei patikimumo prasme.

LP būdu valdomų investicijų vienintelis rimtesnis minusas bus Swedbank fondo valdymo mokestis. Kuris, lyginant su įvairias ETF, yra didelis. Tačiau Swed‘as paleido savo Robur fondus, kurių valdymo mokesčiai gerokai mažesni. Galite, vietoj Swed 100, rinktis vieną iš Robur fondų ir taip sutaupyti pinigų, naudodami tą patį banką pirkimams vykdyti.

Antra dalis: sekite pavyzdžiui https://sesinuliai.lt/ . Žmogus perka ETF per Interactive Brokers ir nesuka galvos. Jei netingite atsidaryti sąskaitą IBKR ir galite į ją suleisti bent ~10k eurų, idant IBKR neaktyvumo mokestis (10 USD per mėnesį) nesukeltų skausmo, 6nulių strategija bus puikiai tinkama ilgam laikui beveik visiems mažmeniniams investuotojams.

Jei labai norite, galite pasimixuoti 6nulių ir LP strategijas. Tai neturės didelės reikšmės, gal pridės šarmo. Svarbiausia, ilguoju laikotarpiu investuojant periodiškai ir daugmaž pasyviai (tai yra į indeksus sekančius fondus ir kelias patinkančias pavienes akcijas), kuo įmanoma labiau susimažinti tarpininkams mokamus komisinius mokesčius. Įvertinus IBKR taikomą neaktyvumo mokestį, logika rinktis šį tarpininką ir per jį pirkti low cost ETF‘us, versus Swed 100 arba Swed Robur pirkimą, atsiranda, kai investicijų vertė pasiekia bent 10k+ eurų. Iki tol skirtumo nepajusite.

Viskas. Tiek tų patarimų. Gyvenimas yra paprastas ir pasidaro sudėtingas tik tada, kai stengiatės jį tokiu padaryti.

Lėto pelno ateitis

Dažnai pagalvoju, kaip pakeisti LP krepšelį ir jo lipdymo procesą. Tačiau gero atsakymo vis dar neturiu. Tiksliau, kol kas vienintelis geras atsakymas yra paprastas: keisti nieko nereikia. Nes dabartinis procesas labai gerai dirba pagrindiniam projekto tikslui – mažmeninių investuotojų švietimui ir siekiui parodyti, kad investuoti galima pradėti turint vos 10 eurų. Šis projektas buvo sukurtas būtent tam. Parodyti, jog investavimas nėra baisus ir gali būti prieinamas kiekvienam.

Galėčiau visas investicijas į akcijas iš Swed bei Revo perkelti į IBKR. Tačiau šviečiamosios naudos tame matau nedaug. Naujai projektą sekti pradėjusiam žmogui faktas, kad perkėliau visas investicijas į brokerį, kuriame reikia turėti 10 vidutinių atlyginimų, idant veiktų matematika, nėra nei kiek naudingas. Net ir seniems sekėjams toks investicijų perkėlimas būtų bereikšmis.

Net priešingai, vietoj rodymo, kad su keliais eurais galiu nusipirkti visokių Google, Apple ir ko tik ne, kas mėnesį po 60 eurų mesčiau į vieną ETF. Tai nei įdomu, nei vertinga. Tokį patarimą galite rasti visame internete. Net FinTok tiek sugeba pasakyti. Dėl visų šių priežasčių sumesti tą LP akcijose sukauptą tūkstantį į IBKR kol kas neplanuoju.

Bet juk efektyviau ir pigiau būtų, sakysit jūs. Žinoma, todėl vis apie tai ir parašau. Bet jums taip pat reikia suprasti, kad šis projektas man nėra pinigų uždirbimo šaltinis. Ar šimtas per mėnesį investuotų pinigų sugeneruos 1% daugiau, ar mažiau metinės grąžos, man absoliučiai vienodai. Projekto tikslas yra švietimas ir investuoti bijančių žmonių įtraukimas į šį procesą. Taip ir turi likti.

Vienintelis planuojamas pokytis – Swed 100 pakeitimas į kažkurį Robur. Tačiau dar neapsisprendžiau, ar bukai nusimesti turimus Swed 100 vienetus ir pinigus permesti į Robur, ar pradėti kiekvieną mėnesį pirkti Robur ir palikti turimus Swed 100. Antras variantas atrodo patrauklesnis, nes būtų galima realiai lyginti panašių produktų, su skirtingais mokesčiais investuotojai, grąžą ilguoju laikotarpiu.

Greičiausiai per artimiausius mėnesius taip ir padarysiu.

Daugiau projekto tikslui tarnaujančių ir dėmesio vertų pokyčių nesugalvoju. Nebent surasiu dar neatrastų įdomių priemonių, į kurias pigiai galima mesti po 10-50 eurų per mėnesį, rimtesnių pokyčių LP krepšelyje kol kas nebus. Toliau išlaikysiu pagrindinę komunikacinę liniją – investuoti gali ir privalo kiekvienas.


temose:

, ,

Atskleidimas

SVARBI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

  1. Projekto tikslas – skaitytojų švietimas. Pateikiama informacija griežtai nėra ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija, patarimu dėl konkrečių finansinių priemonių. Visos konkrečios finansinės priemonės yra minimos tik specifiniame kontekste, kurio vienintelis tikslas skaitytojų švietimas.
  2. Projekto rengėjai nesiekia gauti ir faktiškai negauna tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios naudos iš skaitytojų ar paslaugų teikėjų. Projektas yra griežtai nekomercinis.
  3. Informacija apie investicijas bei sandorius susijusius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis yra pateikiama su uždelsimu, praėjus tam tikram laikotarpiui (ne mažiau nei savaitei) po jų atlikimo. Todėl skaitymo metu visa tinklapyje pateikta informacija apie atliktus sandorius negali būti naudojama sandoriams su tomis pačiomis finansinėmis priemonės informacijos publikavimo metu (ar po jo) sudaryti – rinkos sąlygos bei kontekstas, kuriame buvo atliktas konkretus sandoris, informacijos publikavimo metu jau pasikeitę (galimai iš esmės).
  4. Su investavimu bendrai, bei kiekviena konkrečia finansine priemone atskirai, yra susijusi rizika prarasti dalį ar visus investuotus pinigus. Kiekvienas konkretus produktas (ar finansinė paslauga) turi unikalų rizikos profilį, kuris yra priimtinas tik daliai investuotojų. Kiekvienu atveju šiame tinklapyje aprašomos finansinės priemonės bus tinkamos tik tam tikriems skaitytojams. Tam tikrais atvejais aprašomas sandoris ar finansinė priemonė nebus tinkama nei vienam skaitytojų. Projekto rengėjai neprisiima įsipareigojimo ar atsakomybės nuspręsti, kuri finansinė priemonė ir/ar paslauga gali būti tinkama kažkuriam konkrečiam, visiems ar bet kuriam iš skaitytojų.

Visais atvejais konkretus finansinis produktas ar paslauga tam tikrai investuotojų grupei gali būti netinkami, o tinkamumas turėtų būti įvertintas ir nustatomas kiekvienam konkrečiam investuotojui, įvertinus jo žinias, patirtį, finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Tai gali atlikti tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  1. Lietuvos respublikos teisės aktai draudžia manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija – negalimas klaidinančios, neteisingos ar melagingos informacijos skleidimas, taip siekiant daryti įtaką akcijų kainoms (manipuliavimas rinka). Jei per klaidą ar bendrovei netinkamai atskleidus informaciją žiniasklaidai skaitytojai galimai sužinos per biržą nepaskelbtą informaciją, tai tokia informacija draudžiama naudotis, ją perduoti ar skelbti.

Šis projektas (toliau – Projektas) bei jame pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, Projekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną. Dalis informacijos, tai yra informacija apie konkrečius sandorius, visuomet yra pateikiama su uždelsimu. Tokia informacija nėra aktuali ir jos pateikimo dieną, ji yra skirta ir naudojama tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

Projektas bei jame pateikia informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Projekte pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali Projekte pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Projekto rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į Projekte pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, projekto rengėjai neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Projekte yra pateikiami teiginiai būsimuoju laiku, kurie grindžiami autorių nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos rezultatus, makroekonominius faktorius, investicijų strategiją, sutartinius santykius, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima tos informacijos paskelbimo dieną. Projekto rengėjai įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Spausdamas “Sutinku”, šio puslapio lankytojas pripažįsta, jog yra tinkamai supažindintas su šiuo įspėjimu ir yra perskaitęs bei sutinka su projekto “Lėtas pelnas” Privatumo politika.