2020 spalio rezultatai

Paruošta 2020 metų spalio investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas.

Mėnuo buvo teigiamas. Per spalį investicijų vertės indeksas augo 1.14%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra plus 0.57%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra 6.40% (investuota 939.08 EUR, investicijų vertė 1054.22 EUR)

Spalio pradžioje atrodė, kad viskas vėl nesustabdomai augs. Tačiau po gražių dviejų savaičių, atėjo kritimas. Antrą mėnesį iš eilės didieji indeksai fiksavo nuostolius, ko nematėme jau ilgą laiką. Volatilumo indeksai taip pat išliko padidintuose lygiuose. Smagu, jog LP krepšelis tokioje aplinkoje sugeneravo teigiamą grąžą.

Jei rugsėjo mėnesį stebėjome daugiau techninę korekciją, spalį rinkos dalyviai ruošėsi svarbiam įvykiui. Jau rytoj, tai yra lapkričio trečią, turėsime rinkimus JAV. Kurių metu bus renkamas ir JAV prezidentas. Rinkoms būtų gerai, tikrai ne dėl vykdomos politikos, o tik dėl to, kad rinkos mėgsta tęstinumą (daugiau aiškumo), jei būtų išrinktas dabartinis prezidentas. Tuo atveju, jei D. Trump pralaimės, galime tikėtis trumpalaikio pakratymo ir korekcijos.

Blogiausias scenarijus – jei D. Trump pralaimės, tačiau nuspręs nepripažinti rinkimų rezultatų ir atsisakys palikti postą. Tokiu atveju JAV kiltų nemaža krizė, o finansų rnkose stebėtumėme staigų ir didelį išsipardavimą.

Prie neapibrėžtumo dėl JAV rinkimų prisideda ir vis augantis CoViD-19 užsikrėtimų skaičius. Europoje pandemija jau siautėja nevaldomai. JAV situacija priklauso nuo valstijos, tačiau bendros tendencijos yra blogos. Dėl artėjančių rinkimų esama valdžia dažnai siekia įtikti rinkėjams ir bijo imtis griežtesnių priemonių.

Rinkimai su CoViD-19 visai už borto išstūmė trečio ketvirčio įmonių rezultatus. Kurie kol kas atrodo pakankamai gerai, ypač technologijų sektoriuje.

Pirmosios lapkričio mėnesio savaitės bus apibrėžtos rinkimais. Vėliau greičiausiai didesnį dėmesį gaus CoViD-19 naratyvai, taip pat artėjanti metų pabaiga. Dabar svarbiausia, jog rinkimai JAV praeitų sklandžiai ir šalyje nekiltų didelė politinė, dėl to ir socio-ekonominė krizė.

Iki nepaaiškės galutiniai JAV rinkimų rezultatai, verta dirbti taip, lyg būtų dirbama padidinto kintamumo ir neapibrėžtumo sąlygomis.

Euro ir JAV dolerio kursas beveik nesikeiė. Per mėnesį EUR/USD kursas pavažiavo žemyn 0.09% (doleris stiprėjo prieš eurą), dėl ko investuojantys eurais pagaliau galėjo atsikvėpti ir pasidžiaugti, jog valiutų kursų pokyčiai negadina investicinio rezultato.

Toliau trumpai pagal turto klases ir sektorius.

Per spalį kriptovaliutų kainos atšoko. ETH brango 7.92%, BTC 28.97%. Kiek teko skaityti įvairių sąmokslo teorijų, dėl artėjančių rinkimų JAV atsirado nemažai bijančių pilietinio karo scenarijaus. Todėl dalis jų keičia USD į kriptovaliutas (bijodami USD kolapso), kas galėjo prisidėti prie ETH bei BTC kainų augimo.

IT sektorius antrą mėnesį iš eilės fiksuoja neigiamą grąžą. FB krito 0.74%, o MSFT 4.92%. JAV technologijų sektorius pradeda stabilizuotis, geri trečio ketvirčio rezultatai skatina investuotojus papildyti tech pozicijas.

Naftos sektorius toliau krenta. Tiesa, kiek mažiau, nei praeitą mėnesį, tačiau kryptis nesikeičia. Chevron kaina krito 3.41%, o Exxon 4.95%. Naftos sektoriui metai tikrai ne geriausi.

Vartojimo sektorius, tai yra KOHD (spalį ši pozicija buvo papildyta) ir WMT, krito kartu su rinka: WMT minus 1.43%, KO minus 2.59%, o HD minus 3.97%. Čia per mėnesį nieko naujo – bijant naujų ekonominės veiklos apribojimų augančio CoViD-19 užsikrėtimų skaičiaus kontekste, bijoma tiesioginės neigiamos įtakos KO bei HD. Tuo tarpu WMT, lyginant su rinka, išlieka stabilus ir jo kainos kritimas labiau sietinas su bendru risk-off.

Finansai, tai yra Wells Fargo, turėjo tragišką mėnesį, per kurį kaina krito 8.68%. Nors įmonė paskelbė pakankamai padorius (įvertinus aplinką) trečiojo ketvirčio rezultatus, rinkos dalyviai itin smarkiai sureagavo į net interest income kritimą bei besitęsiančius teisinius reikalus. Iš pirmo žvilgsnio rinkos reakcija į rezultatus neatrodo adekvati, bet su rinka ginčytis prasmės nėra.

Swedbank fondas turbūt pirmą kartą nuo jo įsigijimo sugeneravo neigiamą rezultatą: minus 0.65%.

Baltic Horizon kaina pagaliau pajudėjo link fondo GAV. Mėnesio pokytis plius 1.42%. Taip pat lapkričio pirmos savaitės pabaigoje bus išmokėta 0.026 EUR dividendų vienetui (rec date 2020-11-04). Nors papildomas vienetų platinimas, vykęs spalio antroje pusėje, nebuvo sėkmingas, fondo vieneto vertė atsispyrė nuo dugno. Artimiausiu metu BHF kainos pokyčiai greičiausiai priklausys nuo Baltijos šalyse taikomų apribojimų ekonominei veiklai ir žmonių noro lankytis parduotuvėse.

Mintos platformoje niekas nesikeičia. Dalis paskolų vėluoja ir marinuojasi, dalis buvo grąžinta tas paskolas suteikusios įmonės dėl atėjusio atpirkimo garantijos laikotarpio pabaigos. Bendras mėnesio rezultatas – teigiami 1.32%.

Visų rezultatų lentelė:

PozicijaKainos pokytis per mėnesį
Bitcoin28.97%
Ethereum7.92%
Baltic Horizon Fund1.42%
Mintos1.32%
Swedbank Fondų Fondas 100-0.65%
Facebook-0.74%
Walmart-1.43%
Coca-Cola-2.59%
Chevron-3.41%
Home Depot-3.97%
Microsoft-4.92%
Exxon Mobil-4.95%
Wells Fargo-8.68%

Bendrai – mėnesis, nepaisant prastos aplinkos, teigiamas. Rezultatą teigiamai pakoregavo ETH, BTC ir BHF kainų pokyčiai. Per lapkritį tikiuosi, kad JAV neprasidės pilietinis karas. Jei šis mano noras išsipildys, kiti reikalai kažkaip išsispręs ir be mano norų.


temose:

Atskleidimas

SVARBI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

  1. Projekto tikslas – skaitytojų švietimas. Pateikiama informacija griežtai nėra ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija, patarimu dėl konkrečių finansinių priemonių. Visos konkrečios finansinės priemonės yra minimos tik specifiniame kontekste, kurio vienintelis tikslas skaitytojų švietimas.
  2. Projekto rengėjai nesiekia gauti ir faktiškai negauna tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios naudos iš skaitytojų ar paslaugų teikėjų. Projektas yra griežtai nekomercinis.
  3. Informacija apie investicijas bei sandorius susijusius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis yra pateikiama su uždelsimu, praėjus tam tikram laikotarpiui (ne mažiau nei savaitei) po jų atlikimo. Todėl skaitymo metu visa tinklapyje pateikta informacija apie atliktus sandorius negali būti naudojama sandoriams su tomis pačiomis finansinėmis priemonės informacijos publikavimo metu (ar po jo) sudaryti – rinkos sąlygos bei kontekstas, kuriame buvo atliktas konkretus sandoris, informacijos publikavimo metu jau pasikeitę (galimai iš esmės).
  4. Su investavimu bendrai, bei kiekviena konkrečia finansine priemone atskirai, yra susijusi rizika prarasti dalį ar visus investuotus pinigus. Kiekvienas konkretus produktas (ar finansinė paslauga) turi unikalų rizikos profilį, kuris yra priimtinas tik daliai investuotojų. Kiekvienu atveju šiame tinklapyje aprašomos finansinės priemonės bus tinkamos tik tam tikriems skaitytojams. Tam tikrais atvejais aprašomas sandoris ar finansinė priemonė nebus tinkama nei vienam skaitytojų. Projekto rengėjai neprisiima įsipareigojimo ar atsakomybės nuspręsti, kuri finansinė priemonė ir/ar paslauga gali būti tinkama kažkuriam konkrečiam, visiems ar bet kuriam iš skaitytojų.

Visais atvejais konkretus finansinis produktas ar paslauga tam tikrai investuotojų grupei gali būti netinkami, o tinkamumas turėtų būti įvertintas ir nustatomas kiekvienam konkrečiam investuotojui, įvertinus jo žinias, patirtį, finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Tai gali atlikti tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  1. Lietuvos respublikos teisės aktai draudžia manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija – negalimas klaidinančios, neteisingos ar melagingos informacijos skleidimas, taip siekiant daryti įtaką akcijų kainoms (manipuliavimas rinka). Jei per klaidą ar bendrovei netinkamai atskleidus informaciją žiniasklaidai skaitytojai galimai sužinos per biržą nepaskelbtą informaciją, tai tokia informacija draudžiama naudotis, ją perduoti ar skelbti.

Šis projektas (toliau – Projektas) bei jame pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, Projekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną. Dalis informacijos, tai yra informacija apie konkrečius sandorius, visuomet yra pateikiama su uždelsimu. Tokia informacija nėra aktuali ir jos pateikimo dieną, ji yra skirta ir naudojama tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

Projektas bei jame pateikia informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Projekte pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali Projekte pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Projekto rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į Projekte pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, projekto rengėjai neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Projekte yra pateikiami teiginiai būsimuoju laiku, kurie grindžiami autorių nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos rezultatus, makroekonominius faktorius, investicijų strategiją, sutartinius santykius, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima tos informacijos paskelbimo dieną. Projekto rengėjai įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Spausdamas “Sutinku”, šio puslapio lankytojas pripažįsta, jog yra tinkamai supažindintas su šiuo įspėjimu ir yra perskaitęs bei sutinka su projekto “Lėtas pelnas” Privatumo politika.