2020 birželio rezultatai

Paruošta 2020 metų birželio mėnesio investicijų ataskaita. Ją galite rasti čia. Kaip ir visų kitų mėnesių ataskaitas.

Mėnesis buvo teigiamas. Per birželį investicijų vertės indeksas augo 1.29%. Nuo investavimo pradžios indeksuota visų investicijų bendra grąža yra -4.32%. Skirtumas tarp viso investuotų pinigų ir investicijų vertės yra 4.81% (investuota 553.26 EUR, investicijų vertė 579.85 EUR)

Mėnesio pradžioje stebėjome labai stiprų ir staigų akcijų (bei kitų rizikingų instrumentų) kainų augimą. Kuris gana dramatiškai baigėsi mėnesio antrą savaitę, kuomet didieji akcijų indeksai per dieną fiksavo 5-7% nuostolius. Tačiau tuo visa drama ir pasibaigė, likusi mėnesio dalis buvo rami ir nuobodi. O bendrai per mėnesį pagrindiniai akcijų indeksai fiksavo teigiamus rezultatus.

Praeitas ketvirtis JAV akcijų indeksams buvo geriausias nuo pat 1929 (Didžiosios Depresijos). Indeksų vertės nuo kovą pasiektų dugnų augo po 20% ir daugiau.

Situacija pasaulyje toliau normalizuojasi. Nors praeitus du mėnesius matytas stiprus optimizmas priblėso, tačiau nepaisant užsikrėtimų augimo, CoViD-19 naratyvas turi vis mažiau reikšmės. Viruso baimė dingsta. Todėl ir žmonių reakcija į virusą yra iš esmės kitokia, nei buvo pavasario pradžioje. Tai dar stipriau leidžia tikėtis, bent jau ekonomine prasme, silpnesnės ir lengviau išgyvenamos antrosios viruso bangos.

Pakalbėkime apie konkrečias pozicijas. Rikiuosi pagal kainos pokytį per mėnesį (procentais, skliaustuose).

Microsoft (+11.06%) – MSFT ir toliau auga. Ne dėl specifinių katalizatorių, tačiau dėl bendrų tendecijų, įmonės veiklos. Per mėnesį MSFT gražią ateitį toliau piešė bankų analitikai, didindami tikėtinus kainos augimo tikslus. Įmonė atliko kelis įsigijimus, nusprendė parduoti facial recog technologiją jėgos struktūroms, vėliau sprendimą atšaukė, susipyko su JAV prezidentu, paskelbė apie plečiamą partnerystės apimtį su SAS. Tiesiog standartinis mėnesis IT įmonei.

Baltic Horizon Fund (+5.69%) – kartu su Baltijos šalių ūkine veikla atsigauna ir BHF. Mažėjant baimėms, didėjant pirkėjų prekybos centruose srautui ir įmonių darbuotojams grįžtant į darbus, komerciniame NT sektoriuje tikimasi normalizacijos. Todėl BHF kaina rinkoje artėja prie fondo buhalterinės, ~1.3 EUR siekiančios, vertės.

Mintos (+3.42%) – per mėnesį sugrįžo kelios vėluojančios paskolos, buvo atlikti keli daliniai mokėjimai. Tad reikalai čia po truputį juda ir praeito mėnesio prasti rezultatai buvo kompensuoti. Su šiokia tokia baime laukiu rudens, kuomet, po mokestinių ir paskolų atostogų, visiems teks grįžti į visiškai įprastą ekonominį gyvenimą.

Swedbank 100 (2.87%) – Swed fondas toliau sėkmingai vykdo savo paskirtį ir iš esmės atkartoja akcijų indeksų kainų pokyčius. Kudos Swed.

Facebook (0.88%) – po šio mėnesio įvykių gana keista, kad FB pademonstravo teigiamą rezultatą. Įmonė nuo pat savo veiklos pradžios susilaukia kaltinimų, jog jos taisyklės ir vidaus tvarkos nėra pakankamos hate speech sklidimui platformoje suvaldyti. Dažniausiai tokie kaltinimai tiesiog pasklando ore ir miršta arba veda į nedidelę baudą bei pasižadėjimą pasitaisyti. Tačiau šį kartą situacija iš esmės kitokia – BLM sukelti socialiniai pokyčiai lėmė, jog eilė didžiausios pasaulio įmonės (Patagonia, North Face, Unilever, Verizon, Adidas, Microsoft, HP, Starbucks etc) nusprendė boikotuoti FB ir iš platformos atitraukti visą savo reklamą. Kas gali pavirsti labai stipriu smūgiu socialinio tinklo pajamoms.

Home Depot (0.82%) – įmonė skelbė savo rezultatus. Pajamos buvo aukštesnės, nei tikėtasi, tačiau pelnas už analitikų prognozes mažesnis. Daugiau, kaip matosi iš kainos pokyčio, su įmone per mėnesį nieko itin svarbaus ar įdomaus neįvyko.

Exxon Mobil (-1.65%) – mėnesio pradžioje sparčiai augusi kartu su naftos kaina, XOM per birželio 7-11 prarado maždaug 15% vertės, o toliau žymių kainos pokyčių nebuvo. Dabartinėje aplinkoje visas naftos sektorius yra itin jautrus naujienoms, sentimento pokyčiams. Kol baiminamasi dėl antrosios bangos, galimo naujo ekonomikos uždarymo ir susijusių reikalų, tol naftininkų kainų kintamumas bus didesnis nei įprasta.

Ethereum (-3.45%) – kaip matosi iš kainos pokyčio, su ETH per mėnesį nieko itin svarbaus ar įdomaus neįvyko.

Coca Cola (-4.28%) – KO negali atsigauti tol, kol pasaulis vėl netaps atviras. Įmonė turėjo sumažinti gamybos apimtis, nes visas svetingumo sektorius dar neišpardavė prieš karantiną pirktos produkcijos. Kadangi dar neaišku, kada ekonominės veiklos apribojimai dings (ypač Amerikose), sunku suskaičiuoti, kada KO vėl galėsi veikti pilnu pajėgumu. Įmonės akcijų kaina neigiamoms su CoViD-19 susijusioms naujienoms yra dar jautresnė, nei XOM.

Bitcoin (-4.88%) – kaip matosi iš kainos pokyčio, su BTC per mėnesį nieko itin svarbaus ar įdomaus neįvyko.

Bendrai – mėnesis teigiamas, investicijų kainų pokyčiai per mėnesį artėja prie to, ką turėtumėme stebėti normaliomis sąlygomis. Neskaitant didesnio kintamumo mėnesio pradžioje, birželis buvo nuobodus. Todėl geras.


temose:

Atskleidimas

SVARBI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

  1. Projekto tikslas – skaitytojų švietimas. Pateikiama informacija griežtai nėra ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija, patarimu dėl konkrečių finansinių priemonių. Visos konkrečios finansinės priemonės yra minimos tik specifiniame kontekste, kurio vienintelis tikslas skaitytojų švietimas.
  2. Projekto rengėjai nesiekia gauti ir faktiškai negauna tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios naudos iš skaitytojų ar paslaugų teikėjų. Projektas yra griežtai nekomercinis.
  3. Informacija apie investicijas bei sandorius susijusius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis yra pateikiama su uždelsimu, praėjus tam tikram laikotarpiui (ne mažiau nei savaitei) po jų atlikimo. Todėl skaitymo metu visa tinklapyje pateikta informacija apie atliktus sandorius negali būti naudojama sandoriams su tomis pačiomis finansinėmis priemonės informacijos publikavimo metu (ar po jo) sudaryti – rinkos sąlygos bei kontekstas, kuriame buvo atliktas konkretus sandoris, informacijos publikavimo metu jau pasikeitę (galimai iš esmės).
  4. Su investavimu bendrai, bei kiekviena konkrečia finansine priemone atskirai, yra susijusi rizika prarasti dalį ar visus investuotus pinigus. Kiekvienas konkretus produktas (ar finansinė paslauga) turi unikalų rizikos profilį, kuris yra priimtinas tik daliai investuotojų. Kiekvienu atveju šiame tinklapyje aprašomos finansinės priemonės bus tinkamos tik tam tikriems skaitytojams. Tam tikrais atvejais aprašomas sandoris ar finansinė priemonė nebus tinkama nei vienam skaitytojų. Projekto rengėjai neprisiima įsipareigojimo ar atsakomybės nuspręsti, kuri finansinė priemonė ir/ar paslauga gali būti tinkama kažkuriam konkrečiam, visiems ar bet kuriam iš skaitytojų.

Visais atvejais konkretus finansinis produktas ar paslauga tam tikrai investuotojų grupei gali būti netinkami, o tinkamumas turėtų būti įvertintas ir nustatomas kiekvienam konkrečiam investuotojui, įvertinus jo žinias, patirtį, finansinę padėtį bei investavimo tikslus. Tai gali atlikti tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  1. Lietuvos respublikos teisės aktai draudžia manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija – negalimas klaidinančios, neteisingos ar melagingos informacijos skleidimas, taip siekiant daryti įtaką akcijų kainoms (manipuliavimas rinka). Jei per klaidą ar bendrovei netinkamai atskleidus informaciją žiniasklaidai skaitytojai galimai sužinos per biržą nepaskelbtą informaciją, tai tokia informacija draudžiama naudotis, ją perduoti ar skelbti.

Šis projektas (toliau – Projektas) bei jame pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, Projekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną. Dalis informacijos, tai yra informacija apie konkrečius sandorius, visuomet yra pateikiama su uždelsimu. Tokia informacija nėra aktuali ir jos pateikimo dieną, ji yra skirta ir naudojama tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

Projektas bei jame pateikia informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Projekte pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali Projekte pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. Projekto rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į Projekte pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, projekto rengėjai neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Projekte yra pateikiami teiginiai būsimuoju laiku, kurie grindžiami autorių nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus įmonių veiklos rezultatus, makroekonominius faktorius, investicijų strategiją, sutartinius santykius, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima tos informacijos paskelbimo dieną. Projekto rengėjai įsipareigoja viešai patikslinti ar pakeisti šiuos teiginius tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus.

Spausdamas “Sutinku”, šio puslapio lankytojas pripažįsta, jog yra tinkamai supažindintas su šiuo įspėjimu ir yra perskaitęs bei sutinka su projekto “Lėtas pelnas” Privatumo politika.